Hållbarhet

Vår hållbarhetsvision - Activating the world in sustainable ways

Vår vision är att aktivera världen – idag och imorgon. Därför vill vi aktivt bidra till en mer hållbar värld. Genom att agera på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt sunt vis främjar vi en hälsosam livsstil idag och för kommande generationer. I denna strävan är några av våra övergripande värderingar kompassen för vårt arbete:

Team Spirit- Vi spelar i samma lag – kunder, leverantörer och medarbetare. Bidrar vi alla tillsammans kan vi göra skillnad.

Innovation- Vi ska ständigt bli mer innovativa och förbättra produkter och processer.

Energy- Handling ger resultat, inte ord. Vår energi och handlingskraft är två av våra viktigaste resurser för att nå framgång.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.