JR Product Manager

Christine jobbar som JR Product Manager på Lifestyle Sports sedan några månader tillbaka.

- Jag jobbar tätt ihop med Product Managers som ansvarar för olika sortiment och produkter. Dessa försöker jag lära mig så mycket som möjligt av. JR Product Managerrollen är som en traineetjänst för att kunna förbereda sig inför en roll som Product Manager. Jag har tidigare jobbat som Inköpsassistent och har varit på Inköpsavdelningen på Stadium i över två och ett halvt år. Inköpsavdelningen är uppdelad i fyra sektioner; Outdoor, Classic, Lifestyle och Junior.

Jag har ett stort intresse för konfektion, mode, material och ekonomi och har en inköpsutbildning i grunden. Under inköpsutbildningen fick jag göra ett studiebesök på Stadium och mitt intresse för att jobba här fångades direkt!

Jag har precis genomfört en utbildning i förhandlingsteknik, något som man som Product Manager har nytta av vid förhandlingar med leverantörer. Mitt jobb just nu handlar till stor del om provhantering. Jag jobbar tillsammans med Product Managers med att ta hand om prover på produkter som vi får från våra leverantörer och ser till att de ser ut som den slutgiltiga produkt vi vill erbjuda kunden. Jag svarar leverantörerna på vilka ändringar som behöver göras och ber dem skicka ett nytt prov eller starta produktionen när vi känner oss nöjda. På Inköpsavdelningen är tempot högt och man har alltid något att göra. Det jag verkligen gillar är att även om man lär sig hur cyklerna går på ett år på inköp så är det ett föränderligt arbete. Det kommer hela tiden nya produkter och man får gång på gång chansen att göra saker bättre.

Det är mycket tävlingsanda på Stadium och det passar mig perfekt! Något som är ännu bättre är att det finns en stark teamkänsla. Jag har jättehärliga arbetskamrater och jag har verkligen roligt på jobbet!