Logistikkoordinator

På Logistikavdelningen på huvudkontoret i Norrköping jobbar Polly som Logistikkoordinator. Hon jobbar för att förenkla logistiken mellan vår Distributionscentral (DC) och våra butiker och trivs med att jobba i ett företag som aldrig stannar i nöjdrutan.

- Jag sökte mig till Stadium för att jag attraherades av det som Stadium står för. Ett spännande företag med stark kultur och bra värderingar som arbetar för att skapa förutsättningar för våra kunder att leva ett aktivt och sunt liv. Jag hade gått en KY-utbildning med inriktning på Logistik och såg möjligheten att få använda mina kunskaper inom ett företag som ser logistiken som en viktig del för att få verksamheten att fungera.

Logistikavdelningen på Stadium består av tre team; Inbound som arbetar med varuflödet från leverantör till vår Distributionscentral (DC), Outbound som arbetar med varuflödet på DC och vidare till våra butiker och Development som arbetar med ständiga förbättringar när det gäller förpackningslogistik, leverantörskvalité och DC. Som Logistikkoordinator ansvarar jag för att samordna logistiken från DC i Norrköping och ut till våra 140 butiker i Sverige, Danmark och Finland. Det handlar om att lösa problem som uppstår i vårt varuflöde och kontinuerligt driva förenklingsprocesser av butikernas logistik och vårt affärssystem. I min roll arbetar jag nära våra butiker, vår IT-avdelning samt Försäljnings- och Inköpsavdelningen på huvudkontoret.

Den största utmaningen, men också det som driver mig i mitt arbete, är att hitta enkla arbetssätt för butikerna så att de kan lägga mer tid på det som är viktigast - våra kunder. Jag letar upp och ifrågasätter invecklade och tidskrävande processer för att hitta enklare lösningar tillsammans med butikerna och IT-avdelningen. Det är en roll som framförallt kräver att du är nyfiken, har ett öppet sinne och att du ser möjligheter. Det kan förstås innebära rätt tuffa utmaningar ibland, men varje gång jag når målet i ett projekt och ser vilket positivt gensvar vi får från våra butiker så får jag ny energi. Då vill jag bara fortsätta och det är nog det som jag gillar mest med Stadium som företag också. Vi fastnar aldrig i nöjdrutan utan siktar mot horisonten och ser varje problem som en spännande utmaning på vägen.