Säljare Team Sales

Calle arbetar som säljare inom Teamsales på Stadium Plus i Svågertorp. Han har själv ägnat sig åt olika idrotter hela sitt liv och trivs i sin roll där han får inspirera människor till ett aktivt liv och arbeta nära idrotten och klubblivet.

- Jag fick en fot in på Stadium 1995. Hårt arbete och visade framfötter har gjort att jag fått utveckla mig och fått chansen till olika befattningar i butiken. Sedan år 2000 arbetar jag som säljare inom Teamsales. Det innebär ett aktivt arbete mot föreningar för att lösa deras behov att få fram material och kläder så att föreningen och medlemmen kan utöva deras sport. Jag har ett antal avtalskunder, stora som små, elit som breddidrott, som jag i stort sett jobbar med dagligen. Mina vanligaste arbetsuppgifter mot dessa är att sälja, ta emot beställningar, förädla kläder och ge allmän service. Jag har även en uppsökande verksamhet för att utöka kundstocken med nya föreningar.

"Vi vill underlätta för föreningen i deras dagliga arbete så att de kan ägna sig åt idrotten" är en vision som vi på Team Sales jobbar dagligen med. Detta innebär att vi hela tiden måste vara aktiva i vårt jobb mot föreningar så att de får sina beställningar i tid och att vi löser deras olika behov. För att klara detta arbete så har vi en Team Sales avdelning på huvudkontoret i Norrköping som supportrar oss i vårt arbete då det gäller konceptet, sortimentet och vår dagliga beställningshantering. Att det dessutom finns Team Sales kollegor på mängder av butiker runt om i Sverige gör arbetet lättare när man behöver hjälp eller rådfråga någon.

Den stora drivkraften och utmaningen med mitt jobb är att vid varje kundkontakt hitta rätt varor, ge bäst service, säkerställa leverans och överträffa kundens förväntningar så att han/hon känner ett förtroende och väljer att komma tillbaka till oss. Lyckas jag med det så blir jag full av energi till nästa kund som kommer med nya intressanta utmaningar. Något som också ger energi är alla härliga arbetskamrater som jag har omkring mig här i Svågertorp.

Stadium är ett företag där man känner delaktighet, engagemang, tilltro och kamratskap från ledning och arbetskamrater. Detta har gjort att jag stannat så länge inom företaget. Även om företaget är stort och privatägt så finns det ändå mycket möjligheter att vara med och påverka utvecklingen och konceptet Team Sales. Det gäller bara att visa framfötterna, hålla hög servicenivå och göra sitt bästa - varje dag…