Stadium Sports Camp till Halmstad – tusentals ungdomar väntas varje sommar

Nu får Halmstad ett stort sommarläger som gynnar lokala föreningar, främjar breddidrott och integration. Det ger samtidigt en möjlighet att utnyttja Halmstad Arena under sommarveckorna. Lägg därtill en god möjlighet till ökad besöksnäring så blir några av de fördelar som Halmstads kommun ser tydliga med det avtal som nu tecknats med lägerarrangören Stadium Sports Camp.

–Halmstad har unika möjligheter som andra städer har svårt att matcha. På Halmstad Arena finns de ytor och lokaler som vi behöver. Men det vi också har fastnat för är ju att Halmstad är en idrottsstad på riktigt, här satsar man verkligen på både breddidrott och ungdomar precis som vi, säger Marcus Grapne, general manager på Stadium Sports Camp AB (svb).

Avtalet mellan Stadium Sports Camp och Halmstads kommun gäller från 2017, är tvåårigt och med option på förlängning. Tanken är att under de första åren ha lägerverksamhet under två veckor på sommaren och sedan succesivt utöka till fyra veckor. 2017 kommer lägret att kommer äga rum vecka 26-27 och man siktar på runt 1 000 deltagare.

Sedan tidigare finns Stadium Sports Camp i Stadiums hemstad Norrköping och i finska Tammerfors. I Norrköping startade man redan 1995 att arrangera läger för ungdomar. Sedan dess har tusentals deltagit och miljoner delats ut till idrottsföreningar. 

–Vi har haft 80000 ungdomar på våra läger sedan starten och runt 50 miljoner kronor beräknar vi ha gått till föreningslivet. Stadium Sports Camp är ett icke vinstdrivande bolag. De överskott vi gör återinvesteras i lägret, alternativt investeras de på de platser som vi använder eller så delas de överskjutande pengarna ut till de deltagande föreningarna, säger Marcus Grapne.

Samverkan med föreningar
Lägret är ett så kallat Good-citizen projekt för sportkedjan Stadium, med syfte att stärka det lokala föreningslivet. Föreningarna är med och skapar god barn- och ungdomsverksamhet, medan arrangören tar hand om det övergripande arbetet. 

– Vi känner förtroende för lägerarrangören som ligger bakom detta evenemang. Att ett eventuellt överskott återinvesteras i lägret och samarbetsföreningarna har varit avgörande för oss när vi ingått avtalet. Därtill är det en trygghet att se att de har en stor erfarenhet av lägerverksamhet samt ett långvarigt samarbete med Norrköpings kommun i ryggen, säger Ola Magnusson, chef för idrott och fritid på Halmstads kommun. 

Stadium Sports Camp jobbar också aktivt för inkludering. En målsättning är att fem procent av deltagarna ska vara sponsrade platser, för ungdomar som annars inte har förutsättningar att uppleva lägret. Stiftelsen Friends utbildar alla ledare och finns med för att skapa en trygg atmosfär för ledare och deltagare, det är lika viktigt att vara en bra kompis som en god idrottare på lägret.

– Vi har också upparbetade samarbeten med Stiftelsen Min Stora Dag, som vi vill utveckla även i Halmstad. Utöver detta, vill vi också på sikt, arrangera grupper för ungdomar med rörelsehinder och barn med funktionsnedsättning, säger Marcus Grapne.

Runt tio föreningar i Halmstad kommer Stadium Sports Camp teckna avtal med. Bland deltagande idrotter finns både klassiker som innebandy och handboll, men också något Halmstadsunikt som cheerleading. 

– Vi vill, likt Norrköping, sträva mot att ha 50 procent tjejer och 50 procent killar på lägret, det skapar ett härligt klimat och genom strukturella beslut vilka idrotter som kommer vara med, strävar vi mot detta även i Halmstad, säger Marcus Grapne.

Besöksnäringen gynnas
Stadium Sports Camp är ett läger som riktar sig till ungdomar från hela Sverige. Det ger också möjligheter för besöksnäringen. 

– Det är en stor glädje att vi nu äntligen kan välkomna Stadium Sports Camp till Halmstad, säger Ann Johansson, chef på Halmstad Convention Bureau. Lägret ligger helt i linje med de evenemang vi arbetar aktivt på att värva hit där så pass många är delaktiga. När det gäller besöksnäringens möjligheter så gäller det nu att vi marknadsför alla de fördelar Halmstad har som besöksort. Vår ambition är att det stora flertalet av anhöriga förlägger sin semester här i anslutning till lägerveckan.

Förhoppningen är att även barn och unga från Halmstad ska bli en självklar del av Stadium Sports Camp. Men Halmstads kommuns egna sommarlovsaktiviteter påverkas inte alls av arrangemanget utan i år breddas utbudet. 

–Vi kommer till exempel starta ett projekt som heter Aktiv sommar och i det kommer alla typer av föreningar att delta – från kultur till idrott, säger Ola Magnusson.

Kontaktuppgifter
Ola Magnusson, Halmstads kommun, 035-15 27 51
Angelica Larsson, tf. PR-ansvarig Stadium AB, 070-580 39 31
Ann Johansson, Halmstad Convention Bureau, 0706-70 75 84

Om författaren

Nyheter från vårt officiella pressrum.