Stadium Sports Camp är Stadiums största Good Citizen-projekt och Sveriges största sport- och upplevelseläger. Lägret kopplar direkt till Stadiums ”Why” och är en konkret produkt av visionen ”Activate The World”.

Stadium Sports Camp har sedan 1995 aktiverat över 100 000 barn och riktar sig till deltagare mellan 8-15 år med både dagläger och övernattning. Deltagarna aktiveras genom ett tjugotal sporter i Halmstad och Norrköping.

Lägret drivs som ett SVB-bolag vilket i praktiken innebär att en stor del av överskottet tillfaller våra 30 samarbetsföreningar i våra två lägerstäder och har sedan 1995 delat ut över 60 miljoner kronor till föreningslivet.

Stadium Sportscamp handlar om idrott men också om upplevelser, gemenskap, utmaningar och kompisar. Ett stort fokus för ledarna ligger på att skapa en trygg miljö där samtliga deltagare, ledare och funktionärer kan trivas och njuta av en rolig och aktiv vecka tillsammans.

Läs mer här